Změna v zasílání e-mailů

Seznam.cz zpřísňuje svou antispamovou politiku, bojuje tak proti nevyžádané poště. Jak? Nově určili jako nutnou podmínku pro doručení hromadné pošty povinnost „podepisovat“ e-maily digitálním podpisem DKIM. A to již od 1. 4. 2015. V opačném případě bude veškerá korespondence bez tohoto podpisu automaticky vyhodnocena jako SPAM. Nelekejte se vlka, nic, hned si to vysvětlíme. Proč je […] Zobrazit více

Zdroj: http://blog.shoptet.cz/zmena-v-zasilani-e-mailu/