WiFi 6 je nový standard bezdrátového přenosu dat

Konec roku 2019 s sebou mimo jiné přinesl i příchod nové generace bezdrátových sítí, schovávající se pod názvem WiFi 6. Ta je založená na standardu IEEE 802.11ax, který signifikantně vylepšuje užitné a technologické vlastnosti současného nejrozšířenějšího standardu WiFi 802.11ac. Co vedlo k této změně? Jedním z hlavních důvodů k učinění tohoto pokroku v oblasti bezdrátových sítí byla snaha reagovat na rostoucí počet elektronických zařízení ve světě, neboť v civilizované společnosti je dnes už relativně běžné, že lidé vlastní klidně i desítky různých zařízení non-stop připojených k internetu, což klade oproti nedávné minulosti zvýšené nároky na rychlost a kapacitu Wi-Fi. Problém Zobrazit více

Zdroj: https://freebit.cz/wifi-6-je-novy-standard-bezdratoveho-prenosu-dat/