Vkládání obrázků z jiných zdrojů nebere Google jako odkazy

Jednu dobu se hodně diskutovalo o tom, zdali vkládání obrázků z jiného zdroje se považuje za odkaz anebo ne. Bylo to v souvislosti s infografikami, které některé společnosti publikují za účelem propragace a právě získáním zpětného odkazu. Otázka zdali je vložení obrázku považováno za odkaz padla i v rámci Google Webmaster Hangout z 24. srpna […]

The post Vkládání obrázků z jiných zdrojů nebere Google jako odkazy appeared first on 404M.COM.

Zobrazit více

Zdroj: https://404m.com/2018/09/02/vkladani-obrazku-z-jinych-zdroju-nebere-google-jako-odkazy/