Síť pro doručování obsahu Content Delivery Network neboli CDN

Doručit větší množství obsahu z jednoho konce světa na druhý není ani v dnešní době moderních technologií úplně snadnou a superrychlou záležitostí. Právě za účelem urychlení celého procesu se používá systému Content Delivery Network, zkráceně CDN. Jedná se o síť geograficky výhodně rozmístěných počítačů/serverů, které společně zajišťují rychlé doručování internetového obsahu. Vlastník obsahu a provozovatel těchto serverů přitom nejsou až na výjimky tatáž osoba. Vlastníci obsahu tedy platí provozovatelům těchto zařízení za dodávku kontentu ke svým koncovým uživatelům. Ti zas část svých peněz odvádějí providerům internetových služeb za hostování svých serverů v jejich datových centrech. Mezi největší hráče na trhu Zobrazit více

Zdroj: https://freebit.cz/sit-pro-dorucovani-obsahu-content-delivery-network-neboli-cdn/