Ochrana označení prostřednictvím ochranné známky®

ochrana označení prostřednictvím ochranné známky

Ochranná známka umožňuje identifikovat výrobky nebo služby příslušného výrobce či poskytovatele služeb. Také slouží spotřebitelské veřejnosti orientovat se na trhu, opakovat pozitivní nákupy či se vyvarovat těch neuspokojivých. Ochranné známky však neslouží jen spotřebitelům, staly se významným marketingovým nástrojem, který podnikatelé využívají v rámci své obchodní strategie. Ochranná známka jako majetková hodnota je významnou částí hodnoty celého podniku a může mít také významný vliv na úspěch podniku.

Ochrana označení ViGi® Fashion prostřednictvím ochranné známky

Nejprve je třeba uvést, co může nově1 tvořit ochrannou známku, ve smyslu definice ochranné známky (§ 1a zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve Zobrazit více

Zdroj: https://blog.byznysweb.cz/2019/03/ochrana-oznaceni-prostrednictvim-ochranne-znamky/