Jak společnosti vybírají ajťáky – pohled do zákulisí

Způsob, jakým společnosti prověřují technické znalosti svých budoucích zaměstnanců se často liší. Někteří používají standardizované testy (bodované), jiní znalostní a někteří spíše praktické. Mezi všemi druhy ověřování technických znalostí zaměstnanců jsou velké rozdíly, tak se pojďmě podívat jak jednotlivé testy vypadají, a jaké mají výsledky.

Standardizované testy (bodované)

Osobně toto beru jako jedny z nejhorších testů v IT, i když často na podobné testy narazíte ve školství, realita výsledků těchto testů je často velmi ošimetná. Pokud dáváte kandidátům testy typu: „jakým příkazem vypíšete soubory ve složce včetně atributů“, a dáte tam možnosti

  • a) ls -lgh
  • b) df -bfghi
  • c) du -fga
  • d) ls -la

Tak si vyberete Zobrazit více

Zdroj: http://www.itefektivne.cz/archives/2160