Jak dlouho bude trvat finanční krize koronavirus – zkušenosti z jiných krizí

NCoV20200209 Hubei China ROW cases

Předem je potřeba říci, že u většiny předpovědí se my lidé mýlíme. A v aktuální krizi způsobené koronavirem COVID-19 je příliš mnoho faktorů. Přesto zkusme odhadnout budoucí vývoj na základě dostupných dat. Přesto upozorňuji, že se mohu mýlit:

Zjednodušeně a stručně řečeno: Velká část firem musí čekat následující tři měsíce s propadem tržeb.

Bude-li kolem 30. března 2020 počet denních nakažených již jenom v jednotkách denně, dá se očekávat rychlejší oživení.

V letošním roce Zobrazit více

Zdroj: https://robertnemec.com/jak-dlouho-krize-koronavirus/