Cena běžná není běžná

Cena běžná – často uváděný mýtus pro oklamání spotřebitele
Měl by existovat nějaký zákon, na uvádění běžné ceny. Respektive matení kupujícího, že cena má běžně větší hodnotu. Většinou si tuto šaškárnu zahrají všichni hlavní výrobci (ti malí se musí podřídit) a za běžnou cenu se výrobek prostě ani nikde nenabízí.

Běžná cena přece není běžná, když zboží všichni hlavní výrobci sníží např. o 5 Zobrazit více

Zdroj: http://blog.silawebu.cz/2015/11/cena-bezna.html