Časová náročnost a proces uživatelského výzkumu

Často se setkávám s názorem, kdy lidé vnímají výzkum pouze jako jednu dominantní činnost: Výzkumník sedí s účastníky výzkumu a zjišťuje od nich informace typicky prostřednictvím rozhovoru nebo testováním webu.

Vnímání časové osy je často následující:

Mylné vnímání: Valná většina času je věnována samotnému výzkumu s účastníky, tedy času, kdy s nimi sedíme, povídáme si a testujeme web.

Analogií může být následující příklad. Rychle odchytnete v kavárně náhodně pár lidí, chvíli si s nimi popovídáte, a nakonec jim ukážete web a poprosíte je, aby vám řekli, jak se jim líbí, Zobrazit více

Zdroj: https://www.zbyseknadenik.cz/blog/proces-vyzkumu/